Kontakt

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZNALECKÉ KANCELÁŘE
Ing. Dagmar Musilová jednatel
+420 604 555 649

Fakturační adresa:
ESTIMMO s.r.o.
Charlese de Gaulla 531/8, Bubeneč
160 00 Praha 6

Provozovna:
Pod Vodojemem 1899,
252 63 Roztoky

 

Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Estimmo s.r.o. v České republice, správce údajů, v souladu s platnými zákony a předpisy. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud některé povinné pole zůstane prázdné, nebude možné váš požadavek zpracovat. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zpracování vaší žádosti.
Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu a výmaz a právo vznést námitku nebo omezení zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo poskytnout pokyny, co se stane s vašimi údaji po vaší smrti. Konečně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.