Hlavní stránka

NA NAŠE ZNALECKÉ POSUDKY SE MŮŽETE 100% SPOLEHNOUT
DOJEDEME ZA VÁMI KAMKOLIV V ČESKÉ REPUBLICE
Jsme společnost Estimmo s.r.o a na nemovitostním trhu působíme od roku 2006. Jako znalecká kancelář jsme držitelem licence na poskytování znaleckých služeb v České Republice. Vedle oceňování nemovitostí vám dokážeme poskytnout ekonomické poradenství s garantovanými výstupy obecně uznávaného nezávislého odborníka. Tým specialistů je připraven operativně nabídnout své odborné služby i v anglickém nebo německém jazyce. Najdete v nás vysoce kvalifikovaného a profesionálního partnera v oblasti oceňování nemovitých věcí a podniků.více info zde

V OBLASTI NEMOVITÝCH VĚCÍ NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY OCENĚNÍ A SLUŽEB

Znalecké posudky o ceně obvyklé (případně o tržní hodnotě)
Znalecké posudky o ceně zjištěné (administrativní)
Tržní ocenění
Odborná vyjádření o ceně obvyklé a tržní hodnotě
Revizní znalecké posudky
Odborné poradenství v oblasti nemovitých věcí

NAŠIMI KLIENTY JSOU

Fyzické a právnické osoby
Banky a spořitelny
Advokátní, notářské, insolvenční a exekuční kanceláře
Soudy
Policie
Orgány státní správy

V OBLASTI PODNIKŮ VÁM NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY

Oceňování podniků
Oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy
Stanovení výše škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení
Stanovení transferových (převodních) cen
Oceňování nehmotného majetku
Oceňování pohledávek