Oceňování nemovitostí

Provedení znaleckého posudku za účelem:

 • ocenění nemovitého majetku pro získání úvěru
 • ocenění pro daň z převodu nemovitosti
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro potřeby restitucí
 • ocenění za účelem rozdělení bezpodílového majetku
 • ocenění majetku za účelem vkladu do podnikání (navýšení jmění společnosti), vypořádání podílu při likvidaci firmy
 • ocenění při majetkoprávních sporech
 • ocenění při prodeji předmětu (vyřazení z účetní evidence)
 • ocenění při transformaci společnosti
 • ocenění věcných břemen
 • posuzování technického stavu nemovitosti
 • konzultace a poradenská činnost při koupi nemovitosti