Jak spolupráce probíhá

• Prvotní kontakt obvykle probíhá telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, na základě kterého je nejdříve potřeba stanovit předmět ocenění, ideálně doložením listu vlastnictví a dalších relevantních podkladů. Dále je potřeba přesně vyspecifikovat účel ocenění a podle toho také typ ocenění (znalecký posudek x tržní ocenění x odborné vyjádření x aj.).
• Na základě informací o předmětu a účelu ocenění vám následně bude předložen seznam potřebných podkladů pro ocenění, termín vyhotovení ocenění a cena za zpracování ocenění. Nabídka na zpracování ocenění je nezávazná.
• Jakmile je klientem odsouhlasena nabídka, tak je podle vzájemných dispozic domluven termín prohlídky. Prohlídku je ideální provést až po doložení relevantních podkladů (podklady lze předat i při prohlídce).
• Po doložení podkladů a provedení místního šetření je ocenění připraveno k předání nejpozději v termínu podle nabídky.
• Ocenění lze předat osobně na provozovně, zaslat poštou na adresu, nebo dle individuální domluvy. Preferována je platba za ocenění převodem, platbu lze také provést hotově.