O nás

NA NAŠE ZNALECKÉ POSUDKY SE MŮŽETE 100% SPOLEHNOUT
DLOUHODOBĚ SI UDRŽUJEME 100% OBHAJITELNOST PŘED SOUDEM
RYCHLÉ A TRANSPARENTNÍ ZPRACOVÁNÍ
NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENOST KLIENTA S KVALITOU NAŠÍ PRÁCE

HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI
Naše znalecké posudky jsou 100% obhajitelné před soudem, závěry vždy vychází z přezkoumatelných skutečností a odborných zjištění.
Naši lidé mají více jak 15ti leté praktické zkušenosti s oceňováním nemovitých věcí a podniků.
Pravidelně se účastníme školení a zdokonalujeme naše znalosti a dovednosti.

Jsme společnost Estimmo s.r.o. a na nemovitostním trhu působíme od roku 2006. Náš tým tvoří zkušení a zodpovědní znalci a odhadci, kteří mají tradiční ověřený, a tudíž bezpečný přístup k věci. Jako znalecká kancelář jsme držitelem licence na poskytování znaleckých služeb v České Republice v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
• oceňování nemovitých věcí (včetně budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, určení obvyklého nájemného)
• oceňování práv k nemovitým věcem (zástav, břemen)

JEDNATEL SPOLEČNOSTI A GARANT V OBLASTI NEMOVITÝCH VĚCÍ
Ing. Dagmar Musilová
dagmar.musilova@estimmo.cz
+420 604 555 649
• aktivně působí na nemovitostním trhu v České republice od roku 2003
• znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 23.10.2009, č.j. Spr. 2428/2008 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti
člen Komory soudních znalců ČR
• certifikovaný odhadce nemovitostí pro bankovní účely č. 1787, platnost do 7.9.2026 certifikovaná AMBIS vysokou školou, a.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17024

Odborná kvalifikace:
• VUT Brno – Fakulta Ústav soudního inženýrství; doktorské studium; Téma disertace: Nájemné a míra kapitalizace při ocenění výnosovým způsobem, školitel Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc
• VUT Brno Fakulta stavební – inženýrské studium, obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví
• 2002 USI Brno – čtyřsemestrální kurz oceňování nemovitostí
• 2003 IOM VŠE Praha – čtyřsemestrální kurz oceňování podniku
• 2004 Koncesní listina na oceňování majetku pro věci nemovité a podnik
• 2008 Bankovní institut V.Š. a.s. Praha – certifikovaný odhadce na oceňování nemovitostí a následné recertifikační řízení
• 2009 Jmenování soudním znalcem Krajským soudem v Brně v oborech Ekonomika – ceny a odhady
• Pravidelná aktivní účast na konferencích a školeních v oblasti oceňování majetku

OBLAST OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ
Ing. František Prodělal PhD. garant oblasti oceňování podniků
znaleckakancelar@estimmo.cz
+420 603 966 272

Ve spolupráci se znalcem na oceňování podniků vám zajistíme znalecké služby v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
• oceňování podniků
• oceňování nehmotného majetku
• oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy
• oceňování pohledávek, stanovení výše škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení a stanovení transferových (převodních) cen

OSTATNÍ SLUŽBY
Vedle oceňování vám dokážeme poskytnout ekonomické poradenství v širším slova smyslu. Poskytujeme výstupy obecně uznávaného nezávislého odborníka. Tým specialistů je připraven operativně poskytnout své odborné služby i v anglickém nebo německém jazyce. Najdete v nás vysoce kvalifikovaného a profesionálního partnera v oblasti oceňování nemovitých věcí a podniků.
Společnost Estimmo s.r.o. má profesní pojištění odpovědnosti podle zákona.