Naše služby

V OBLASTI NEMOVITÝCH VĚCÍ NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY OCENĚNÍ A SLUŽBY
• Znalecké posudky o ceně obvyklé (případně o tržní hodnotě)
• Znalecké posudky o ceně zjištěné (administrativní)
• Tržní ocenění
• Odborná vyjádření o ceně obvyklé a tržní hodnotě
• Revizní znalecké posudky
• Odborné poradenství v oblasti nemovitých věcí

NAŠIMI KLIENTY JSOU
• Fyzické a právnické osoby
• Banky a spořitelny
• Advokátní, notářské, insolvenční a exekuční kanceláře
• Soudy
• Policie
• Orgány státní správy

V OBLASTI PODNIKŮ VÁM VE SPOLUPRÁCI NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY
Oceňování podniků
Oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy
Stanovení výše škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení
Stanovení transferových (převodních) cen
Oceňování nehmotného majetku
Oceňování pohledávek