Náš profil

Společnost Estimmo, spol. s r.o. působí na nemovitostním trhu od roku 2006. Tým specialistů je připraven operativně poskytnout své odborné služby i v anglickém nebo německém jazyce.

Společnost má profesní pojištění odpovědnosti podle zákona.

Znalecký ústav má licenci na poskytování znaleckých služeb v celé České Republice. Disponujeme rozsahem znaleckého oprávnění pro obor ekonomika – ceny a odhady. Jsme znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR a vedle oceňování Vám dokážeme poskytnout ekonomické poradenství v širším slova smyslu. Poskytujeme výstupy obecně uznávaného nezávislého odborníka. Najdete v nás vysoce kvalifikovaného a profesionálního partnera v následujících oblastech:

Oceňování nemovitých věcí

Zpracujeme:

  • tržní ocenění nemovitých věcí

  • znalecký posudek s administrativní (zjištěnou) cenou

  • znalecký posudek s obvyklou cenou

  • odborné vyjádření

  • revizní znalecký posudek

Oceňování samostatných movitých věcí – motorová vozidla

Činnost je prováděna na základě zák.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl.č. 37/1967 Sb., dále pak na základě koncesních listin a živnostenských listů v oboru oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité a dalších živnostenských listů.