Náš Tým

Estimmo s.r.o. je znaleckým ústavem a je v prvé řadě tvořen týmem zkušených a zodpovědných znalců a odhadců, kteří se ovšem nebojí v závislosti na skutkových okolnostech zaujmout inovativní přístup k věci.

 

Vedení společnosti:

Ing. Dagmar Musilová (roz. Vyhnalíková) / dagmar.musilova@estimmo.cz
Mobil : +420 604 555 649

aaa

 

– aktivně působí na nemovitostním trhu v České republice od roku 2003
– certifikovaný odhadce nemovitostí pro bankovní účely č.1787, platnost do 3.11.2016
certifikovaná Bankovním institutem V.Š. a.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17024

3

 

– členkou české společnosti certifikovaných odhadců majetku ČSCOM http://www.cscom.cz/seznam_clenu.php?i=710#app_top1

 

– členkou Komory soudních znalců ČR http://www.kszcr.cz/prehled-znalcu.html?jmeno=&obor=6&odvetvi=602&fulltext=&sekce=&specializace=&kraj=&mesto=&zvlastni=&hledat=Vyhledat+relevantn%C3%AD+v%C3%BDsledky&znalec=1373

2

 

– znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 23.10.2009, č.j. Spr. 2428/2008 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti
– jednatel společnosti od roku 2006.
Odborná kvalifikace:
• VUT Brno – Fakulta Ústav soudního inženýrství; doktorské studium;
Téma disertace: Nájemné a míra kapitalizace při ocenění výnosovým způsobem,
školitel Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc
• VUT Brno Fakulta stavební – inženýrské studium, obor Ekonomika a řízení ve stavebnictví

 

3

 

2002 USI Brno – čtyřsemestrální kurz oceňování nemovitostí
2003 IOM VŠE Praha – čtyřsemestrální kurz oceňování podniku

5

 

2004 Koncesní listina na oceňování majetku pro věci nemovité a podnik
2008 Bankovní institut V.Š. a.s. Praha – certifikovaný odhadce na oceňování nemovitostí a následné recertifikační řízení
2009 Jmenování soudním znalcem Krajským soudem v Brně v oborech Ekonomika – ceny a odhady
Pravidelná aktivní účast na konferencích a školeních v oblasti oceňování majetku

Znalci:
Ing. Dagmar Musilová (roz. Vyhnalíková) / dagmar.musilova@estimmo.cz
Mobil : +420 604 555 649
– jednatel a zakladatel společnosti
– pozice: soudní znalec – nemovitého majetku

6

 

František Jirků / frantisek.jirku@estimmo.cz
– pro společnost pracuje od roku 2005
– pozice: soudní znalec – nemovitého majetku
Ing. Ladislava Lišková / ladislava.liskova@estimmo.cz
– pro společnost pracuje od roku 2013
– pozice: soudní znalec – movitého majetku – motorových vozidel

7
Odhadci pro oceňování nemovitého majetku:
Ing. Jan Rejmon / jan.rejmon@estimmo.cz
– pro společnost pracuje od roku 2007

8

 

Ing. Tomáš Kukla / tomas.kukla@estimmo.cz
– pro společnost pracuje od roku 2015

10

 

Asistentky:
Kateřina Vopavová
– pro společnost pracuje od roku 2009.

11

 

Kateřina Jedináková
– pro společnost pracuje od roku 2013

12