Ceny a termíny

Vzhledem k tomu, že každé ocenění je jiné a má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně určit výši odměny za jednotlivé úkony. Výše odměny bude stanovena na základě vzájemné dohody.
Standardní termín pro vypracování znaleckého posudku a odhady tržní hodnoty bytových a nebytových jednotek, pozemků a rodinných domů jsou zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů. U složitějších nemovitostí je termín s objednatelem předem dohodnut.
Na přání zákazníka a při jeho spolupráci umíme zpracovat i expresní odhady do 1 dne od dodání podkladů pro ocenění vč. prohlídky. Termíny u ostatních činností jsou sjednávány individuálně.

Termín zpracování si vždy dopředu potvrdíme s objednatelem.

Doba zpracování se počítá od předání všech potřebných podkladů, zaplacení zálohy a prohlídky nemovitosti.

Zde si můžete nezávazně spočítat cenu za vypracování znaleckého posudku případně třžního ocenění nebo odborného vyjádření.

Zadejte, prosím, prostřednictvím tohoto formuláře kontaktní údaje.

 

Typ nemovitosti, na kterou chcete zpracovat znalecký posudek:

*Okres kde se nachází nemovitost k odhadu:

*Adresa nemovitosti:

*Stručný popis nemovitosti

*K čemu bude posudek sloužit:

*Vaše jméno a příjmení:

*Bydliště:

*Telefon:

*Email:

*upozornění všechna pole jsou povinná